13.1. Trình chiếu theo yêu cầu

0
67

Việc sử dụng chức năng ẩn các slide sẽ không được linh động vì vẫn phải thực hiện các công đoạn điều chỉnh mỗi khi bạn báo cáo. Với tính năng tùy biến nội dung báo cáo (Custom Show) là một sự lựa chọn hoàn hảo vì bạn chỉ cần làm sẵn các Custom show cho các nhóm khán giả khác nhau và mỗi khi trình chiếu bản trình chiếu cho nhóm khán giả nào thì bạn chỉ cần chọn Custom show của đối tượng đó.

13.1.1 – Tạo Mới Custom Show

 1. Mở bản trình chiếu cần tùy biến nội dung báo cáo.
 2. Vào tab Slide Show \ group Start Slide Show \ Custom Slide Show \ Custom Shows

 1. Bấm New… để tạo Custom Show mới, hộp thoại Define Custom Show xuất hiện.

 • Tại hộp Slide show name: đặt tên cho Custom Show, ví dụ bạn đặt tên là “Giới thiệu PowerPoint 2010”
 • Tại Slides in presentation: chọn các slide và nhấn nút Add để thêm vào Custom Show này. Muốn bỏ bớt slide ra khỏi Custom Show thì chọn các slide từ danh mục ở khung Slides in custom show và nhấn nút Remove.
 • Dùng 2 nút mũi tên hướng lên và hướng xuống để sắp xếp trình tự của các slide trong Custom Show.

Nhấn OK để trở về hộp thoại Custom Shows

 1. Nhấn Close để hoàn tất.

13.1.2 – Hiệu Chỉnh Và Quản Lý Custom Show

 1. Mở bản trình chiếu có Custom Show.
 2. Vào tab Slide Show \ group Start Slide Show \ Custom Slide Show \ Custom Shows….

 1. Hộp thoại Custom Shows xuất hiện. Tại hộp Custom shows: liệt kê danh sách các Custom Show đang có trong bản trình chiếu. Chọn một Custom show trong danh sách:
   • Nhấn nút Edit… để mở hộp thoại Define Custom Show và thực hiện hiệu chỉnh lại Custom show.
   • Nhấn nút Remove: để xóa bỏ Custom Show
   • Nhấn nút Copy để sao chép Custom Show đang chọn thành một bản sao và bạn có thể tiến hành hiệu chỉnh trên bản sao này.
   • Nhấn nút Show sẽ trình chiếu Custom Show đang chọn.
 2. Nhấn Close để hoàn tất.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây