2.2. Chia cột trong đoạn văn bản

0
34

Có những văn bản sau khi soạn bạn muốn chia ra làm nhiều cột như các bài báo, MS Word sẽ giúp bạn hoàn thành.

Để chia đoạn văn thành nhiều cột:

  • Bôi đen đoạn văn muốn chia cột, vào tab PageLayout \ Column \ More Columns:

Presets: chọn một trong các mẫu có sẵn hoặc nhập số cột vào ô Number of columns.

Line between: Kẻ/Không kẻ đường phân cách giữa các cột.

Width and spacing: Độ rộng của cột và khoảng cách giữa các cột.

Apply to: Phạm vi chia cột.

Lưu ý: Khi chia cột người dùng thường mắc các lỗi như chia hai cột dữ liệu nằm trọn một cột, không chia qua cột thứ hai… Các lỗi này xảy ra ở khâu bôi đen dữ liệu (thường là không ngắt đoạn).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here