2.3. Công thức toán học

0
34

Để thiết lập các công thức Toán học, Hóa học,…..trong Word, bạn vào Tab Insert \ Equation.

Thanh công cụ để soạn thảo xuất hiện, và bạn bắt đầu thiết kế các công thức. Ta có các group:

  • Tool: Chèn và định dạng các mẫu công thức có sẵn.
  • Symbols: Chèn các ký tự đặc biệt.

  • Structures: Các cấu trúc công thức có sẵn.

Lưu ý: khi tạo các công thức bạn nên tạo trong cùng một Equation, không nên tách riêng từng phần, như vậy sẽ rất khó định dạng cho công thức.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here