3.3. Kết nối, nhúng dữ liệu

0
85

3.3.1 – Liên kết – Hyperlink:

Trong quá trình làm việc với Word, chắc hẳn không nhiều thì ít các bạn cũng sẽ cần chèn các link website, e-mail hay các link tới file trong máy tính của bạn giúp văn bản đầy đủ và hoàn chỉnh hơn. Dưới đây là hướng dẫn cách tạo các liên kết Hyperlink trong văn bản Word

Bước 1: Đầu tiên các bạn chọn (bôi đen) đoạn văn bản mà các bạn muốn tạo liên kết cho nó.

Bước 2: Nhấn chuột phải và chọn Hyperlink (chọn Insert \ Hyperlink hoặc Ctrl K)

Bước 3: Có 4 kiểu tạo liên kết:

1. Existing File or Web Page (Tạo liên kết đến 1 file khác hoặc 1 trang web).

Trong hộp thoại Insert Hyperlink các bạn chọn Existing File or Web Page.

Current Folder: Thư mục hiện tại.

Browsed Pages: Các trang file đã mở thời gian gần nhất.

Recent Files: Các file hiện tại.

Address: Tên địa chỉ đường dẫn.

Text to display: Nội dung hiển thị đoạn liên kết.

Screen Tip: Nhấn để nhập nội dung hiển thị khi bạn di chuyển chuột vào nội dung hiển thị đoạn liên kết.

– Muốn chèn địa chỉ trang web các bạn nhập địa chỉ website trực tiếp tại Address, nội dung hiển thị cho đoạn liên kết trong Text to display, nhập nội dung khi di chuyển chuột vào nội dung liên kết vào ScreenTip và nhấn OK.

– Nếu muốn tạo liên kết đến 1 file, các bạn chọn địa chỉ file trong Look in và nhập Text to display và ScreenTipvà nhấn OK.

2. Place in This Document (Tạo liên kết đến vị trí bất kỳ ở cùng file).

– Với cách tạo liên kết này trước khi thực hiện Bước 1 các bạn cần đánh dấu (BookmarkHeading hoặc các Stylekhác).

– Tại Insert Hyperlink các bạn chọn Place in This Document.

– Trong Select a place in this document các bạn chọn vùng tài liệu đã được đánh dấu.

Top of the Document: đặt liên kết đến vị trí đầu của file.

Headings: đặt liên kết đến heading có trong file.

Bookmarks: đặt liên kết đến dòng văn bản đã được đánh dấu.

– Sau khi chọn xong các bạn chọn OK.

3. Create New Document (Tạo liên kết đến 1 file mới sẽ được tạo).

– Trong Insert Hyperlink \ Create New Document. Ta có:

Name of new document: Tên cho file mới.

Change: thay đổi lại file liên kết đã có.

Text to display và ScreenTip là nội dung hiển thị liên kết và nội dung khi con trỏ chuột di chuyển vào nội dung hiển thị liên kết.

– Sau đó nhấn OK.

4. E-mail Address (Tạo liên kết đến địa chỉ e-mail).

– Trong Insert E-mail Address.

Các bạn nhập địa chỉ email đặt liên kết tại E-mail address.

Subject: tiêu đề email.

Recently used e-mail address: hiển thị những email đã được sử dụng gần nhất.

– Sau đó chọn OK.

Sau khi tạo xong liên kết, để truy cập liên kết đã tạo các bạn nhấn Ctrl + chuột trái để mở liên kết vừa tạo.

3.3.2 – Đính kèm file trong văn bản:

Bước 1: Đầu tiên bạn mở một file văn bản mà bạn muốn đính kèm file vào word và trỏ tới vị trí bạn muốn đính kèm file

Bước 2: Chọn tab Insert \ Object \ Object…

Bước 3: Chọn “Create from File” bạn nhớ tích chọn “Display as icon” để khi hiển thị chỉ dưới dạng icon chứ không phải cả đoạn văn bản dài nữa nhé

Tiếp tục click “Browse” để chọn file muốn đính kèm vào word

dinh file trong word

Bước 5: Chọn file Word hoặc Excel mà bạn muốn đính kèm và click “Open”

dinh kem file vao trong word

Bước 6: Sau khi chọn được file bạn tiếp tục nhấn “OK” để hoàn thiện

http://imgt.taimienphi.vn/cf/Images/nth/2015/4/dinh-kem-file-vao-word-dinh-file-vao-trong-word-6.jpg

Đã hoàn thiện quá trình đính kèm file vào trong Word

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây