7.6. Liên kết, nhúng và nạp dữ liệu từ ngoài

0
92

7.6 – LIÊN KẾT, NHÚNG VÀ NẠP DỮ LIỆU TỪ NGOÀI:

Để làm việc với dữ liệu ngay trong bảng tính, nhưng không cần phải nhập đi nhập lại dữ liệu; đảm bảo tính hiện thời của dữ liệu thì việc tạo kết nối cố định từ bảng tính tới nguồn dữ liệu đó giúp dễ dàng đảm bảo dữ liệu luôn cập nhật.

Chức năng kết nối đến dữ liệu bên ngoài có thể bị tắt trên máy tính của bạn. Để bật chức năng kết nối với dữ liệu khi mở bảng tính, bạn phải bật kết nối dữ liệu bằng cách sử dụng thanh Trust Center.

Trong group Get External Data trên tab Data, bạn có thể tạo kết nối dữ liệu với các nguồn dữ liệu khác nhau.

7.6.1 – Sử Dụng Liên Kết Từ Access

 • Bạn vào tab Data \ group Get External Data \ From Access.
 • Trong hộp thoại Select Data Source, bạn chọn đường dẫn đến cơ sở dữ liệu Access.
 • Trong hộp thoại Select Table, chọn bảng hoặc truy vấn muốn sử dụng và bấm OK.

 • Trong hộp thoại Import Data, chọn nơi đặt dữ liệu trong bảng tính và xác định dữ liệu hiển thị dưới dạng Table, PivotTable Report hay PivotChart.

 • Bấm vào nút Properties để đặt các thuộc tính nâng cao cho kết nối đó, ví dụ như tùy chọn để làm mới dữ liệu đã được kết nối.

 • Bạn có thể tùy ý thêm dữ liệu vào Mô hình Dữ liệu để có thể kết hợp dữ liệu của mình với các bảng hoặc dữ liệu khác từ các nguồn khác, tạo mối quan hệ giữa các bảng và bạn có thể thực hiện được nhiều thao tác hơn so với báo cáo PivotTable cơ bản.
 • Bấm OK để kết thúc.

7.6.2 – Sử Dụng Liên Kết Từ Web

Hằng ngày, bạn đều phải vào Internet để xem xét giá cổ phiếu của mình. Bạn phải Copy và Paste một cách thủ công bảng giá vào bảng tính, hoặc Website có thể cung cấp chức năng Download về tập tin Excel bảng giá đó. Đây là cách thông thường để đưa CSDL của trang Web vào Excel.

Bạn có thể đơn giản tạo kết nối với trang web để sử dụng dữ liệu từ các bảng trong trang web trong bảng tính của bạn.

 • Vào tab Data \ group Get External Data \ From Web.
 • Trong hộp Address (Địa chỉ), hãy nhập địa chỉ web của trang có dữ liệu bạn muốn kết nối, và Click Go. (vd: http://themoneyalert.com/Tax-Tables.html )

 • Chỉ báo mũi tên như này Chỉ báo bảng trên trang web có nghĩa là có dữ liệu mà bạn có thể chọn.

 • Chọn Import, xác định vị trí đặt dữ liệu và nhấn OK.

 • Kết quả:

 • Để cập nhật dữ liệu, bạn vào Data \ groups Connections \ Refresh All.

7.6.3 – Sử Dụng Liên Kết Từ File Text

 • Trên tab Data \ group Get External Data \ From Text.

 • Chọn tập tin bạn muốn Import, sau đó chọn Import
 • Cửa sổ Text Import Wizard sẽ hướng dẫn bạn để đưa dữ liệu Text vào Excel.
 • Chọn vị trí đặt dữ liệu và bấm OK

s

7.6.4 – Sử dụng liên kết từ các nguồn khác

Ngoài liên kết với các dữ liệu thông thường, Excel còn có thể liên kết với các dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu khác: XML, SQL Sever,…

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây