Đề Nâng cao 02

0
280

    Tạo thư mục là <Số báo danh> của thí sinh trong ổ đĩa D:\ trước khi làm bài. Phần Word, Excel, PowerPoint, thí sinh hãy lưu vào thư mục vừa tạo.

I. PHẦN WORD 2013 (4.0 điểm): Thí sinh thực hiện các yêu cầu sau:

    1. Tạo tập tin Word 2013 và lưu vào thư mục <Số báo danh> của thí sinh trên ổ đĩa D:\ với tên tập tin là <Số báo danh> của thí sinh

    2. Cài đặt trang giấy Top: 1.5cm; Bottom: 1.5cm ; Right: 1.5cm, khổ giấy A4, hướng giấy đứng.

    3. Tạo tiêu đề cuối trang với nội dung: “Nguồn: http://www.tietkiemnangluong.vn/”

    4. Soạn thảo và định dạng nội dung văn bản như mẫu đề thi

II. PHẦN EXCEL 2013 (4.0 điểm): Cho các bảng dữ liệu như sau:

Yêu cầu:

    1. Thí sinh nhập và định dạng các bảng dữ liệu, lưu vào thư mục <Số báo danh> của thí sinh trên ổ đĩa D:\ với tên tập tin là <Số báo danh> của thí sinh.

    2. Cột Nơi Đi được biết dựa vào hai kí tự giữa của cột Mã hãng và Bảng 3

    3. Cột Nơi Đến được biết dựa vào hai kí tự cuối của cột Mã hãng và Bảng 3

    4. Cột Hãng Bay được biết dựa vào hau ký tự đầu của cột Mã hãng và Bảng 1.

    5. Cột Giá vé được biết dựa và Nơi Đi, Nơi Đến và Bảng 2

    6. Cột Tổng tiền (VNĐ) được tính như sau: Nếu Ngày bay là thứ 7 hoặc Chủ Nhật thì giá vé tăng thêm 5%, ngược lại không tăng.

    7. Thực hiện bảng THỐNG KÊ DOANH THU và vẽ biểu đồ.

    8. Chép dữ liệu từ Sheet 1 sang Sheet 2, từ bảng dữ liệu nguồn hãy lọc ra những mẫu tin có Ngày bay strong tháng 9.

III. PHẦN POWERPOINT 2013 (2.0 điểm): Thí sinh soạn thảo nội dung với các yêu cầu và lưu vào thư mục <Số báo danh> của thí sinh trên ổ đĩa D:\ với tên tập tin là <Số báo danh> của thí sinh.

    1. Tạo tiêu đề cuối trang với nội dung “Nguồn: http://chuthapdobg.org.vn”. Chèn số trang cho các Slide

    2. Tạo hiệu ứng Cho các đối tượng thuộc nhóm Entrance

    Slide 1:

       1.1 Chọn Themes, nhập nội dung

       1.2 Tạo Logo Hội chữ thập đỏ Việt Nam

       1.3 Tạo đúng các Shaper, chèn hình

    Slide 2:

       2.1 Tạo bảng “Cách xác định nhóm máu như thế nào?”

       2.2 Tạo biểu đồ dựa vào cột Tỷ lệ xác suất trung bình

       2.3 Chèn Video “Hoạt động … năm 2018” từ D:\HINHANH\LiveStreamHienmau.avi.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây