Đề Nâng cao 05

0
125

Tạo thư mục là <Số báo danh> của thí sinh trong ổ đĩa D:\ trước khi làm bài. Phần Word, Excel, PowerPoint, thí sinh hãy lưu vào thư mục vừa tạo.

I. PHẦN WORD 2013 (4.0 điểm): Thí sinh thực hiện các yêu cầu sau:

II. PHẦN EXCEL 2013 (4.0 điểm): Cho các bảng dữ liệu như sau:

Yêu cầu:

1. Nhập dữ liệu và định dạng các bảng như mẫu.

2. ĐTB mhkI được tính như sau:

    =((Tổng ĐIỂM HỆ SỐ 1) + (Tổng ĐIỂM HỆ SỐ 2)* 2 + ĐKT hkI*Hệ số ĐKT hkI) / 10

   Định dạng 2 chữ số phần thập phân (2 số lẻ)

3. XẾP LOẠI mhkI: Dựa vào ĐTB mhkI và BẢNG XẾP LOẠI

4. XẾP HẠNG: Căn cứ vào ĐTB mhkI để tiến hành xếp hạng

5. DÂN TỘC: Nếu các ký tự đầu tiên của HỌ VÀ TÊN HỌC SINH là Kim, Kiên, Sơn hoặc Thạch thì đánh dấu “x”, ngược lại để trống

6. GHI CHÚ: Nếu XẾP LOẠI mhkI là Yếu hoặc Kém thì ghi chú là Cần quan tâm. Ngược lại để trống.

7. Sắp xếp bảng theo thứ tự ĐTB mhkI giảm dần.

8. Lập BẢNG TỔNG HỢP theo mẫu

III. PHẦN MICROSOFT POWERPOINT 2013 (2đ): Thí sinh thực hiện các yêu cầu sau:

1. Chọn đúng Themes và nhập nội dung đầy đủ cho các Slide theo đúng mẫu.

2. Tạo hiệu ứng cho SmartArt chọn nhóm Entrance, tên hiệu ứng Fly in, thiết lập Effect Options là From left và All as One

3. Thiết lập liên kết cho các đối tượng trong Slide 2 như sau:

    – Khi click chuột vào SmartArt chưa chữ Tên đăng ký sẽ di chuyển đến Slide 3

    – Khi click chuột vào SmartArt chứa chữ Chọn sách sẽ di chuyển đến Slide 4

4. Trên Slide 3 và Slide 4: Tạo Shapes hình mũi tên, sau đó tạo liên kết cho mũi tên trở về Slide 2

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây