Đề Nâng cao 01

0
569

Tạo thư mục là <Số báo danh> của thí sinh trong ổ đĩa D:\ trước khi làm bài. Lưu bài làm phần Word, Excel, Powerpoint của thí sinh vào thư mục này

I. PHẦN WORD 2013 (4.0 điểm): Thí sinh thực hiện các yêu cầu sau:

1. Tạo tập tin Word 2013 và lưu vào thư mục <Số báo danh> của thí sinh trên ổ đĩa D:\ với tên tập tin là <Số báo danh> của thí sinh.

2. Cài đặt trang giấy Top: 2.0cm; Botton: 2.0cm Left: 2.0cm; Right: 2.0cm , khổ giấy A4, hướng giấy đứng

3. Tạo chú thích “Nội dung soạn thảo văn bản Word 2013”cuối văn bản.

4. Tạo tiêu đề cuối trang với nội dung “ Nguồn: http://www.antv.gov.vn

5. Soạn thảo và định dạng nội dung văn bản như mẫu đề thi

II. PHẦN EXCEL 2013 (4.0 điểm): Cho các bảng dữ liệu như sau:

Yêu cầu:

1. Thí sinh nhập và định dạng các bảng dữ liệu, lưu vào thư mục <Số báo danh> của thí sinh trên ổ đĩa D:\ với tên tập tin là <Số báo danh> của thí sinh

2. Cột TÊN XE được biết dựa vào hai ký tự đầu của cột MÃ XE và BẢNG 1

3. Cột THANH TOÁN được biết dựa vào hai ký tự cuối của cột MÃ XE và BẢNG 2

4. Cột GIÁ NHẬP được tính dựa vào hai ký tự đầu, hai ký tự cuối của cột MÃ XE và BẢNG 2

5. Cột GIÁ BÁN được tính như sau: Nếu NGÀY XUẤT là ngày thứ 7 hoặc chủ nhật thì GIÁ BÁN bằng TỶ GIÁ*110% GIÁ NHẬP, ngược lại bằng TỶ GIÁ*105% GIÁ NHẬP

6. Chép dữ liệu từ Sheet 1 sang Sheet 2. – Từ bảng dữ liệu nguồn hãy lọc ra những mẫu tin có Tên xe là Toyota Innova hoặc có Ngày xuất trong tháng 7 năm 2018

7. Cài đặt và định dạng khổ giấy sao cho các bảng dữ liệu nằm cân đối trong cùng một trang in.

8. Thực hiện bảo vệ dữ liệu cho Sheet1, không cho phép người dùng thay đổi nội dung, nhập mật khẩu bảo vệ là <Số báo danh thí sinh>

III. PHẦN POWERPOINT 2013 (2.0 điểm): Thí sinh soạn thảo nội dung với các yêu cầu và lưu vào thư mục <Số báo danh> của thí sinh trên ổ đĩa D:\ với tên tập tin là <Số báo danh> của thí sinh.

1. Tạo tiêu đề cuối trang với nội dung “nguồn:https://vi.wikipedia.org/wiki/”, chèn số trang cho các Slide.

Slide 1:

1.1 Chọn Themes, nhập nội dung

1.2 Tạo logo 51 năm hình thành và phát triển

1.3 Tạo SmartArt gồm 10 quốc gia ASEAN

1.4 Tạo hiệu ứng cho các đối tượng thuộc nhóm Entrance

Slide 2:

2.1 Chọn Themes và tạo bảng số liệu thống kê

2.2 Tạo biểu đồ dựa vào bảng số liệu bảng thống kê

2.3 Chèn Video LiveStream ASEAN từ D:\HINHANH\LiveStreamASEAN.avi

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây