Đề Nâng cao 03

0
226

Tạo thư mục là <Số báo danh> của thí sinh trong ổ đĩa D:\ trước khi làm bài.

Lưu bài làm phần Word, Excel, Powerpoint của thí sinh vào thư mục này

I. PHẦN WORD 2013 (4.0 điểm): Thí sinh thực hiện các yêu cầu sau:

 1. Tạo tập tin Word 2013 và lưu vào thư mục <Số báo danh> của thí sinh trên ổ đĩa D:\ với tên tập tin là <Số báo danh> của thí sinh.
 2. Cài đặt trang giấy Top: 0.75”; Botton: 0.75” Left: 0.75”; Right: 0.75” , khổ giấy A4, hướng giấy đứng
 3. Tạo chú thích “Hưởng ứng cuộc vận động hiến máu năm 2018”cuối văn bản.
 4. Tạo tiêu đề cuối trang với nội dung “ Nguồn:http://chuthapdobg.org.vn
 5. Soạn thảo và định dạng nội dung văn bản như mẫu đề thi

III. PHẦN EXCEL 2013 (4.0 điểm): Cho các bảng dữ liệu như sau.

Yêu cầu:

 1. Thí sinh nhập và định dạng các bảng dữ liệu, lưu vào thư mục <Số báo danh> của thí sinh trên ổ đĩa D:\ với tên tập tin là <Số báo danh> của thí sinh
 2. Cột Tên kho được biết dựa vào hai ký tự đầu, hai ký tự cuối của cột Mã kho và BẢNG GIÁ
 3. Cột Giá thuê được biết dựa vào hai ký tự đầu của cột Mã kho và BẢNG GIÁ
 4. Cột Số tháng thuê được tính: (ngày/tháng/năm hiện hành – Ngày thuê)/30, lấy phần nguyên
 5. Cột Số ngày lẻ được tính: (ngày/tháng/năm hiện hành – Ngày thuê)/30, lấy phần dư
 6. Cột Tiền thuê bằng Giá thuê*Số tháng thuê nhưng:
  • Nếu Số ngày lẻ từ 7 đến dưới 20 ngày thì Số tháng thuê được cộng thêm 0.5 tháng
  • Nếu Số ngày lẻ từ >20 ngày thì Số tháng thuê được cộng thêm 1 tháng – Ngược lại không cộng
 7. Thực hiện BẢNG THỐNG KÊ
 8. Chép dữ liệu từ Sheet 1 sang Sheet 2, Từ bảng dữ liệu nguồn hãy lọc ra những mẫu tin có Tên kho thuộc doanh nghiệp Minh Đức

IV. PHẦN POWERPOINT 2013 (2.0 điểm): Thí sinh soạn thảo nội dung với các yêu cầu và lưu vào thư mục <Số báo danh> của thí sinh trên ổ đĩa D:\ với tên tập tin là <Số báo danh> của thí sinh.

1. Tạo tiêu đề cuối trang với nội dung “nguồn:https://www.svhttvdl.travinh.gov.vn”, chèn số trang cho các Slide.

Slide 1:

    1.1 Chọn Themes, nhập nội dung

    1.2 Tạo logo Sở văn hóa, thể thao và du lịch

    1.3 Chèn Video LiveStream từ D:\HINHANH\LiveStreamDULICHTRAVINH.avi

    1.4 Tạo hiệu ứng cho các đối tượng thuộc nhóm Entrance

Slide 2:

    2.1 Chọn Themes và tạo bảng số liệu thống kê

    2.2 Tạo biểu đồ dựa vào Tổng doanh thu trong 5 năm trên bảng số liệu bảng thống kê

    2.3 Tạo SmartArt

Slide 1

Slide 2

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây