Đề Nâng cao 06

0
247

    Hãy tạo thư mục (folder) mang tên là <Số báo danh> của thí sinh trước khi làm bài.

    Phần Word, Excel, Powerpoint lưu tên từng tập tin (file) là <Số báo danh>.

I. PHẦN MICROSOFT WORD 2013 (4đ): Thí sinh thực hiện các yêu cầu sau:

II. PHẦN MICROSOFT EXCEL 2013 (4đ): Thí sinh thực hiện các yêu cầu sau:

Yêu cầu:

 1. Nhập dữ liệu và định dạng các bảng như mẫu.
 2. Tên Hàng: Dựa vào ký tự đầu của Mã hàng và BẢNG TÊN HÀNG.
 3. Hảng sản xuất: Dựa vào ký tự thứ tư của Mã hàng và bảng HÃNG SẢN XUẤT.
 4. Số lượng là 2 ký tự thứ hai và thứ ba của mã hàng đổi thành dữ liệu kiểu số.
 5. Đơn giá: Nếu Tên hàng là Dầu hoặc Nhớt và có Số lượng lớn hơn 20 thì Đơn giá là 18000, ngược lại thì Đơn giá là 20000.
 6. Thành tiền: =Số lượng * Đơn giá * Thuế xuất. Định dạng có dấu phẩy phân cách nhóm 3 số và có chữ VNĐ phía sau.
 7. Lập BẢNG THỐNG KÊ theo mẫu.
 8. Dựa vào BẢNG THỐNG KÊ vẽ đồ thị dạng 3-D Column, có xuất hiện giá trị Tổng thành tiền trên đầu mỗi cột và sửa tiêu đề đồ thị là “ĐỒ THỊ THỐNG KÊ”.

III. PHẦN MICROSOFT POWERPOINT 2013 (2đ): Thí sinh thực hiện các yêu cầu sau:

 1. Chọn đúng Themes và nhập nội dung đầy đủ cho các Slide theo đúng mẫu.
 2. Sử dụng kỹ thuật Slide Master: Tạo WordArt với nội dung “Vì 1 thế giới ngày mai” sao cho xuất hiện trên tất cả các Slide.
 3. Tạo hiệu ứng cho SmartArt và hình ảnh chọn nhóm Entrance, tên hiệu ứng Shape, thiết lập Effect Options là One by one.
 4. Thiết lập liên kết cho các đối tượng trong Slide 3 như sau:
 • Khi click chuột vào ảnh, mở trang web https://asean.org
 • Khi click chuột vào SmartArt chứa chữ Việt Nam, mở trang web http://asean.mofa.gov.vn
 • Khi click chuột vào SmartArt chứa chữ Lào, mở ảnh Lao.jpg
 • Khi click chuột vào SmartArt chứa chữ Singapore, mở ảnh Singapore.jpg

Slide 1

Slide 2

Slide 3

——-Hết——

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây