Đề Nâng cao 07

0
291

Tạo thư mục là <Số báo danh> của thí sinh trong ổ đĩa D:\ trước khi làm bài. Lưu bài làm phần Word, Excel, Powerpoint của thí sinh vào thư mục này

I. PHẦN WORD 2013 (4.0 điểm): Thí sinh thực hiện các yêu cầu sau:

1. Tạo tập tin Word 2013 và lưu vào thư mục <Số báo danh> của thí sinh trên ổ đĩa D:\ với tên tập tin là <Số báo danh> của thí sinh.

2. Cài đặt trang giấy Top: 2.0cm; Botton: 2.0cm Left: 2.0cm; Right: 2.0cm , khổ giấy A4, hướng giấy đứng

3. Soạn thảo và định dạng nội dung văn bản như mẫu đề thi

I. PHẦN EXCEL 2013 (4.0 điểm): Cho các bảng dữ liệu như sau:

Yêu cầu:

1. Thí sinh nhập và định dạng các bảng dữ liệu, lưu vào thư mục <Số báo danh> trên ổ đĩa D:\ với tên tập tin là <Số báo danh> của thí sinh

2. Nơi đến dựa vào Mã khách và BẢNG 1

3. Giá vé dựa vào Nơi đi, Nơi đến và BẢNG 2

4. Phụ thu được tính như sau: – Nếu Hành lý nhỏ hơn 7kg thì không tính phí phụ thu. – Ngược lại mỗi ký vượt được nhân với Giá hành lý để tính Phụ thu

5. Thành tiền bằng Giá vé cộng Phụ thu

6. Thực hiện bảng thống kê

III. PHẦN POWERPOINT 2013 (2.0 điểm):

Thí sinh soạn thảo nội dung với các yêu cầu và lưu vào thư mục <Số báo danh> của thí sinh trên ổ đĩa D:\ với tên tập tin là <Số báo danh> của thí sinh.

1. Chọn Themes, nhập nội dung, tạo liên kết “Về Slide 1”

2. Tạo tiêu đề cuối trang với nội dung “Tác hại của việc lạm dụng kháng sinh”, chèn số trang cho các Slide.

3. Tạo hiệu ứng thuộc nhóm Entrace cho các đối tượng WordArt, hình ảnh, văn bản với tên hiệu ứng là Wheel, thiết lập Duration có giá trị 2.0

4. Tạo bảng thống kê, tạo SmarArt và chèn các hiệu ứng tùy thích.

5. Tạo hiệu ứng chuyển trang cho Slide với tên hiệu ứng Wipe, thiết lập Effect Options là From Bottom – Left hiệu chỉnh Sound có giá trị là Laser

—Hết—

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây