Đề Nâng cao 08

0
247

Tạo thư mục là <Số báo danh> của thí sinh trong ổ đĩa D:\ trước khi làm bài. Lưu bài làm phần Word, Excel, Powerpoint của thí sinh vào thư mục này

I. PHẦN WORD 2013 (4.0 điểm): Thí sinh thực hiện các yêu cầu sau: 1. Tạo tập tin Word 2013 và lưu vào thư mục <Số báo danh> của thí sinh trên ổ đĩa D:\ với tên tập tin là <Số báo danh> của thí sinh. 2. Cài đặt trang giấy Top: 1.5cm; Botton: 1.5cm Left: 1.5cm; Right: 1.5cm , khổ giấy A4, hướng giấy đứng 3. Soạn thảo và định dạng nội dung văn bản như mẫu đề thi

II. PHẦN EXCEL 2013 (4.0 điểm): Cho các bảng dữ liệu như sau.

Yêu cầu:

1. Thí sinh nhập và định dạng các bảng dữ liệu, lưu vào thư mục <Số báo danh> trên ổ đĩa D:\ với tên tập tin là <Số báo danh> của thí sinh 2. Tên hàng dựa vào Mã hàng và bảng 1 3. Khuyến mãi: Nếu ký tự thứ 3 cột Mã hàng là “C” thì “Có”, ngược lại “Không” 4. Giá bán dựa vào Trọng lượng, Tên hàng và bảng 2 5. Thành tiền: Nếu cột Khuyến mãi là “Có” được khuyến mãi giảm 10% so với giá bán, ngược lại không giảm. 6. Thực hiện bảng thống kê

III. PHẦN POWERPOINT 2013 (2.0 điểm): Thí sinh soạn thảo nội dung với các yêu cầu và lưu vào thư mục <Số báo danh> của thí sinh trên ổ đĩa D:\ với tên tập tin là <Số báo danh> của thí sinh.

1. Chọn Themes, nhập nội dung, tạo liên kết “Về Slide 1”

2. Tạo tiêu đề cuối trang với nội dung “Robot và việc làm”, chèn số trang cho các Slide.

3. Tạo hiệu ứng thuộc nhóm Entrace cho các đối tượng WordArt, hình ảnh, văn bản với tên hiệu ứng là Split, thiết lập Duration có giá trị 1.75

4. Tạo bảng, biểu đồ thống kê và chèn các hiệu ứng tùy thích.

5. Tạo hiệu ứng chuyển trang cho Slide với tên hiệu ứng Flash, thiết lập Effect Options là From Bottom – Left hiệu chỉnh Sound có giá trị là Laser

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây